Vždy a všude. To je totiž nejlepší recept na předcházení nehodám, náhodám, úrazům či dokonce závažným vnitřním zraněním. Ačkoli v dnešní době využívají mnohé spotřebiče a technologie již poměrně malé děti, nebezpeční při užívání elektřiny je stále stejně přítomné, jako tomu bylo kupříkladu před dvaceti lety.

Předcházejte nešťastným nehodám zaviněným nedbalostí

A to všemi způsoby, které se běžnému občanovi (tedy laikovi v dané oblasti) nabízejí. Tím samozřejmě nemáme na mysli situaci, kdy byste se s taštičkou nářadí osobně vrhli na opravu rozvodů či některých součástek. To nikoli, jelikož podobné jednání by bylo pravým opakem bezpečí. V rámci prevence se raději svěřte do rukou odborníkům, kupříkladu zaměstnancům pracujícím v  elektrorevizi Kolín .