Co pro vás uděláme

Co pro vás uděláme

Dalo by se stručně odpovědět, že všechno. To ale není dostatečně ilustrativní, stejně jako údaj, že administrativní, ekonomické, právní, technické, revizní, kontrolní, upomínkové a další služby. Zkusme si tedy uvést konkrétní příklady, kterým rozumí každý člověk. Vezměme si třeba dodávky tepla a energií do vašeho bytového domu. Ať už jste soukromý vlastník, investor, nebo sdružení vlastníků. Je třeba kontrolovat správnost odečtů a fakturace dodaných služeb. To ohlídáme my. Nesrovnalosti vyřešíme osobně, nebo právní cestou s dodavatelem. Jednají pak s velkou firmou – Správou nemovitostí Praha a ne s malým sdružením vlastníků. To je další výhoda.

Další příklady

Ohlídáme neplatiče a vymůžeme dlužné částky. Ohlídáme evidenci nájemníků, účtování nájemného, rozpočítání plateb na jednotlivé bytové jednotky a jejich včasné splacení. V případě neplacení, upomínáme neplatiče a řešíme vymáhání dlužných částek.